A BEFEKTETÉSI NEMESFÉMEK ADÁS-VÉTELÉRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOKAT SZABÁLYOZÓ ÜZLETI FELTÉTELEK ÉS PANASZOK A WWW.ARANYOTTHON.HU OLDALON.  
(a továbbiakban: ÁSZF) 

 

 

I. cikk. 

1. A jelen ÁSZF a www.aranyotthon.hu weboldalon (a továbbiakban: "eshop") történő termékvásárlásra vonatkozik, amelyet a Gold2home Kft. kereskedelmi társaság üzemeltet, székhelye: Budapest 1054, Honvéd utca 8., cégjegyzékszám: 01-09-412389 (a továbbiakban: "üzemeltető"), tel.: +36 1 451 8805, info@aranyotthon.hu. A webáruházban felsorolt áruk eladója a Gold2Home BV, székhelye: Brussel, Congreesstraat 37, Belgium, nyilvántartási száma: 0799234468, adószáma: BE799.234.468. 

2. Az üzemeltető az eladó nevében jogosult a vevővel (vevővel) kommunikálni, a jelen ÁSZF-et tartalmazó adásvételi szerződést megkötni, és hozzájárulni a személyes adatok feldolgozásához, a vételár beszedéséhez, az áru kiszállításának megszervezéséhez, a reklamációk kezeléséhez, valamint az alábbiakban felsorolt egyéb ügyekhez. 

3. Az ÁSZF egyrészt az üzemeltető és az eladó, másrészt a vevő közötti kapcsolatokat szabályozza. Minden szerződéses kapcsolat a Magyar Köztársaság törvényei, különösen a 40/1964 sz. törvénykönyv - Polgári törvénykönyv - szerint jön létre. Abban az esetben, ha a vevő olyan természetes személy, aki nem vállalkozási tevékenysége vagy szakmája önálló gyakorlása keretében jár el ("fogyasztó"), a szerződéses kapcsolatok a módosított, a fogyasztóvédelemről szóló 250/2007. sz. törvénynek megfelelően jönnek létre. 

4. A nemesfémek és a boltban jegyzett nemesfémek és termékeik ára a nemzetközi árutőzsdék áraitól és a devizaárfolyamok értékétől függ.

5. Az aranyotthon.hu weboldalon a feltüntetett árak ÁFÁ-val együtt véglegesek. 

 

II. cikk. 

1. A megrendeléseket a vevő a webáruházon keresztül vagy telefonon a + 36 1 4518805-ös számon adhatja le. 

2. A vevő által a webáruházon keresztül leadott megrendelés esetén a weboldalon elhelyezett megrendelőlap az ÁSZF-ekkel és a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulással együtt az adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül. A megrendelés kötelező érvényű, és az adásvételi szerződés a "Megerősítem a rendelésemet fizetési kötelezettséggel" gomb megerősítésének pillanatában jön létre, és nem vonható vissza. 

3. Telefonos megrendelés esetén az Eladó a telefonos megrendelésről szóló tájékoztatást az ÁSZF-el együtt e-mailben küldi meg a Vevőnek. Ezen e-mail elküldésével a megrendelés fizetési kötelezettséggel válik kötelezővé. A telefonos megrendelés a telefonos megrendelés visszaigazolásának pillanatában válik kötelezővé és az adásvételi szerződés megkötésre kerül, és nem vonható vissza. 

4. Az Eladó a Vevő által megadott e-mail címre visszaigazolást küld a kötelező érvényű megrendelés (megkötött adásvételi szerződés) átvételéről, beleértve a vételár kifizetésére vonatkozó fizetési utasításokat. A vételár megfizetése banki átutalás esetén az adásvételi szerződés megkötésétől (a megrendelésnek a vevő általi kötelező érvényűként való visszaigazolásától) számított 48 óra. 

5. Az Eladó és a Vevő telefonon vagy e-mailben megállapodhatnak a megrendelés létrehozásának vagy teljesítésének módjáról a jelen ÁSZF-től eltérően is.  

6. Az áru szállítási helye a vevő által a megrendelésben megadott cím. 

7. A webáruház megrendelőlapján a vásárló megkapja az aktuális árat. Az ajánlati űrlapon szereplő ár a beállításától számított legfeljebb 60 percig érvényes. Ha a megrendelőlapot a vételár érvényességi ideje után küldik el, a vevőt automatikus értesítéssel tájékoztatják a vételár változásáról a küldés előtt, és a vevőnek lehetősége van a megrendelőlapot újra elküldeni vagy szankciómentesen törölni. 

8. Az Eladó a megrendelés elküldését követően jogosult a megrendelés telefonos ellenőrzését elvégezni, amely nem érinti a szerződés megkötését, azonban az Eladó jogosult a sikertelen ellenőrzés esetén a szerződéstől elállni (lásd az ÁSZF VII. cikk (3) bekezdés h) pontját). 

9. Az Eladó jogosult a vételár kifizetése előtt elállni a szerződéstől, ha a nemesfémek és az azokból készült termékek ára a megrendelés leadásának pillanatától kezdve több mint 5%-kal változik az ajánlati űrlapon a megrendelés leadásának pillanatában feltüntetett árhoz képest. 

 10. Személyes átvétel lehetséges a prágai irodánkban, fizethet készpénzzel, kérjük előzetesen egyeztessen időpontot.

III. cikk. 

1. Az Eladó az Áruk árát a nap folyamán többször is meghatározza a nemzetközi áru- és devizapiaci ármozgások függvényében. A fémek aktuális árai és az árfolyamok, amelyeken az áru ára alapul, a webáruház fejlécében szerepelnek. 

2. A Vevő köteles a vételárat nem készpénzes átutalás esetén a megrendelés Vevő általi visszaigazolásától számított 48 órán belül megfizetni, vagy azon a napon, amikor a megrendelésben kiválasztott fuvarozó felajánlja a Vevőnek, hogy az ép szállítmányt átvételkor átveszi, vagy bármely más napon, amikor az ép szállítmányt átvételre letétbe helyezik. 

3. Amennyiben a Vevő csak az áru átvételekor állapodik meg az Eladóval a fizetésről, az Eladó jogosult a Vevőtől a vételár legalább 50%-ának megfelelő előleget követelni az áru leszállításáig. Erről a Vevőt a megrendelés megerősítése előtt kifejezetten tájékoztatjuk. 

IV. cikk. 

1. Az áru elküldésének időpontja legkésőbb az áru megállapodás szerinti vételárának készpénz nélküli kifizetését az Eladó bankszámláján történő jóváírásától számított 7 munkanapon belül, a szállítással történő elküldés választása esetén az áru elküldésének időpontja legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 munkanapon belül. Az áru elküldésének határideje nem jár le a nemzetközi piacon fennálló áruhiány (az ÁSZF VII. cikk (3) bekezdés g) pontjában meghatározott vis maior) idejére, de legfeljebb az akadály bekövetkezésétől számított 180 napig. Az Eladó köteles az akadályról a Vevőt e-mailben vagy telefonon és e-mailben tájékoztatni, amint az akadály bekövetkezik. A megrendelt áru az Eladó és a Vevő előzetes megállapodása alapján azonos súlyú és tisztaságú árura cserélhető. A felek a kicserélt áru elszállítása előtt megállapodnak a vételárban felmerülő eltérés rendezéséről. 

2. A megrendelőlapon a vevő a webáruházban felsorolt fuvarozók közül választ. 

3. A teljes kifizetést követően az áru átvételekor a tulajdonjog a vevőre száll. 

4. A fuvarozó által kézbesített küldemények minden esetben az áru vételárának erejéig biztosítva vannak, a választott fuvarozó által meghatározott maximális összeg erejéig a szállítmány elvesztése, sérülése vagy tartalmának elvesztése esetén fennálló felelősségre. A szállítási idő a fuvarozó kiválasztásától függ, és az Eladó nem befolyásolhatja. A Vevő köteles ellenőrizni a szállítmány csomagolásának sértetlenségét, és azt, hogy a szállítmány nem mutat-e nyilvánvaló sérülés jeleit. 

5. A vevőnek joga van visszautasítani a küldeményt a csomagolás sérülése vagy törése esetén. Ebben az esetben a szállítmányt vissza kell küldeni az Eladónak, és a Vevő ebben az esetben nem esik az áru átvételi késedelembe. Az Eladó vállalja, hogy a szállítmányt saját költségén haladéktalanul újraküldi. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő visszautasítja a szállítmányt, az áru átadásának határideje a visszautasítás időpontjától számított 10 nappal meghosszabbodik. A küldemény kifizetést követő átvételével a vevő a leszállított áru tulajdonosává válik, ezért ha a vevő átveszi a küldeményt, és utólag észleli, hogy a küldemény megsérült, ezt a tényt a saját nevében és saját számlájára köteles a fuvarozótól, akitől az árut átvette, követelni. 

6. Ha a Vevő nem veszi át a már kifizetett árut, a Vevő késedelembe esik az áru átvételére vonatkozó kötelezettségével. Az Eladó köteles az árut a Vevő e-mailes kérésére újra elküldeni a Vevőnek. Ebben az esetben a postaköltségek, beleértve a küldemény biztosítását is, a Vevőt terhelik, a választott fuvarozó mindenkor érvényes árlistája szerinti összegben. A Vevő ezt az összeget az áru átvételekor utánvétellel fizeti meg a fuvarozónak. A Vevőnek az áru átvételével való késedelmének időtartama alatt a Vevő köteles az Eladónak tárolási díjat fizetni. A Felek megállapodnak abban, hogy ez a díj az áru vételárának 0,01%-a minden egyes tárolási nap után, amíg a Vevő az árut át nem veszi. Ha a Vevő az áru átvételére vonatkozó kötelezettségével az első sikertelen fuvarozói kézbesítéstől számított 12 hónapon keresztül késedelembe esik, az Eladó jogosult az árut a Vevő költségére értékesíteni. 

7. A megrendelt áruval kapcsolatos reklamációkat a info@aranyotthon.hu e-mail címre küldött e-mailben kell megtenni. A panasz szövegében meg kell jelölni a kifogásolt terméket, és fényképet kell mellékelni hozzá. A reklamációt az áru leszállítását követően azonnal meg kell tenni, amelyben a hibát fel lehetett volna fedezni, ellenkező esetben a reklamációs jog megszűnik. Az Eladó a reklamációról visszaigazolást állít ki a Vevőnek, amely tartalmazza a reklamáció időpontját, a reklamáció tartalmát, a Vevő által az Eladótól kért kezelési módot és a Vevő elérhetőségét, ahol az Eladó tájékoztatja a Vevőt a reklamáció kezelésének módjáról. A reklamáció elbírálásának határideje 30 nap, amelyen belül a Vevő e-mailben kap értesítést az eredményről arra a címre, ahonnan a reklamációt a Vevő benyújtotta. A csomagolás sérülését a fentiek szerint a szállítónál kell reklamálni. 

8. A felek e-mailben vagy telefonon és azt követően e-mailben megállapodhatnak az áru más szállítási módjáról. 

 
 

V. cikk. 

1. Az Eladó kijelenti, hogy az áru és az áru visszavásárlási garanciával ellátott eredeti vásárlási bizonylat bemutatása ellenében, amelyet az áruhoz az Eladó telephelyén történő átadáskor csatolnak, az Eladó megvásárolja az árut a Vevőtől vagy attól a személytől, akire a Vevő az áru tulajdonjogát átruházta, feltéve, hogy az áru megfelel az előírt tisztasági paramétereknek és továbbértékesíthető állapotban van. Az áru visszavásárlására vonatkozó eljárás e cikk későbbi részében kerül meghatározásra. A visszavásárlási garancia befektetési érmékre és rúdpénzre vonatkozik, gyűjtőknek szánt érmékre nem. 

2. Az Eladó ellenőrzi az áru tisztaságát és állapotát, valamint az eredeti csomagolást. Az eredeti csomagolás sérülése vagy a gyártói tanúsítvány hiánya (ha azt az áruval együtt adták ki) az áru vételárának csökkentését vagy a visszavásárlás megtagadását eredményezheti. Az Eladó kijelenti, hogy a tisztasági ellenőrzést roncsolásmentes laboratóriumi módon végzi. 

3. Az áru vételárát a felek megállapodása alapján határozzák meg. 

4. A vételár az áru átvételét követő 10 munkanapon belül esedékes. 

 
VI. cikk. 

1. Az ügyféladatokat a Magyar Köztársaság és az EU vonatkozó jogszabályainak megfelelően tároljuk - a GDPR irányelveknek megfelelően. A szerződés megkötésével (a megrendelés megerősítésével vagy a telefonos megrendelést megerősítő e-mail elküldésével) a vevő hozzájárul személyes adatainak az eladó adatbázisában történő feldolgozásához és gyűjtéséhez. A szállító nem adja tovább a vásárlók személyes adatait más személyeknek. Kivételt képeznek a külső szállítmányozók, akiknek a vásárlók személyes adatait az áruk kiszállításához szükséges minimális mértékben adják el. 

2. Ezek a feltételek akkor is alkalmazandók, ha az üzemeltető vagy az eladó bizományi árut ad el. 

VII. cikk. 

1. A befektetési arany, ezüst és platina értékesítése olyan áru eladása, amelynek ára az eladó akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásától függ. A vevőnek, és erre tekintettel a fogyasztó helyzetben lévő vevőnek sincs joga indoklás nélkül elállni a szerződéstől. 

 

2. Az adásvételi szerződés - a kötbérre vonatkozó rendelkezések kivételével - kezdettől fogva automatikusan megszűnik, ha a vevő a vételárat nem fizeti meg megfelelően és határidőre. Az adásvételi szerződés automatikus megszűnése esetén az Eladó köteles az eddig beérkezett kifizetéseket haladéktalanul elküldeni a Vevőnek arra a bankszámlára, amelyről a vételár utolsó kifizetése érkezett. Az Eladó köteles továbbá a Vevőnek a Vevő e-mail címére értesítést küldeni a felmondásról és a Vevő számlájára küldött fizetésről szóló üzenetet. 

3. Az Eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, ha: 

a) az ugyanazon vásárló által leadott, még nem teljesített, a vételárat szabályszerűen és időben ki nem fizetett rendelések összesített mennyisége meghaladja az 5 000 eurót vagy ennek megfelelő összeget az eshop által elfogadott más pénznemben, 

b) a szállítási cím, a rendelés összege (vagy a Vevő által megadott egyéb azonosító adatok) nyilvánvalóan kétséges vagy téves, 

c) a vevő a múltban nem teljesítette az eladóval szembeni, kötelező érvényű megrendelésből eredő kötelezettségét, azaz a megrendelt áru átvételét és kifizetését, 

d) olyan működési és technikai hiba történt, amelynek következtében az Eladó weboldalán téves árat tettek közzé, vagy olyan árat, amely több mint 15%-kal eltér a befektetési arany, ezüst vagy platina adott időpontban közzétett piaci árától, 

e) a vevő nem veszi át a megfelelően kifizetett árut, és e kötelezettségét több mint 30 napig nem teljesíti, 

(f) a hozzáadottérték-adó összegét szabályozó jogszabályokban változás következik be, 

(g)  esetén (ez olyan akadályt jelent, amely az eladó akaratától függetlenül merült fel, és megakadályozza őt kötelezettsége teljesítésében, ha ésszerűen nem feltételezhető, hogy az eladó az akadályt vagy annak következményeit elhárította vagy leküzdötte volna, továbbá, hogy az akadályt a kötelezettség keletkezésekor előre látta volna, ilyen vis maior például a nemzetközi piacon jelentkező átmeneti áruhiány), 

h) a kereskedelem sikertelen ellenőrzése esetén az ÁSZF II. cikkének 8. bekezdése szerint. 

4. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén a szerződés - a kötbérre vonatkozó rendelkezések kivételével - a kezdetektől fogva érvényét veszti. 

 

 

 

VIII. cikk. 

1. Ezek a feltételek 2023.június 1-től érvényesek. 

2. A jelen értékesítési feltételek és a szavatossági igények az Eladó weboldalán feltüntetett módon érvényesek. 

3. Ezeket a feltételeket a vevőnek a megrendeléssel együtt a vevő által megadott e-mail címre is elküldjük. 

 

 

 

 

Spot price 16.04.2024 22:09:04: Gold 2249,64 EUR/Oz; Silver 26,55 EUR/Oz; HUF/EUR 395,25